OPŁATY WTM 2020

ZAPISUJĘ SIĘ! | REGULAMIN | WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 -31.03.202001.04.2020 – 31.08.202001.09.2020 – 12.12.2020
WTM 140300 zł350 zł
WTM 105 200 zł 250 zł295 zł
WTM 64 170 zł210 zł 270 zł
WTM 45 140 zł 175 zł 220 zł
WTM 35110 zł 145 zł 185 zł

Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji “Dawcom w Darze”.

Dane do przelewu:
Fundacja Hala
Bank: BNP Paribas S.A.
Nr konta: 81 1600 1462 1882 4987 2000 0004

IBAN: PL81160014621882498720000004
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. WTM 140, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.

  • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/ oraz dokonanie płatności w tym serwisie lub wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż 12.12.2020. Po 3 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 30.09.2020, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną na adres Organizatora.
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych na inne zawody.

ZAPISUJĘ SIĘ! | REGULAMIN | WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE