TABELA OPŁAT: Nowa Huta w czterech smakach 2018

Zapisy indywidualne:

Do 21 dni przed zawodami20-5 dni przed zawodamiPakiety – do 21 dni przed zawodami
ZIMA40 zł50 zł120 zł  
WIOSNA40 zł50 zł100 zł
LATO40 zł50 zł70 zł
JESIEŃ40 zł50 zł
RAZEM160 zł200 zł 

 

 

5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”.

Przy jednorazowej deklaracji udziału w kilku biegach/nordic walking, należy dokonać opłaty startowej za pakiet i zapisać się na bieżący bieg np. opłata startowa za 4 biegi, zapis na bieg ZIMA. Udział w kolejnych biegach w ramach cyklu zostanie oznaczony przez Organizatora jako opłacony po uruchomieniu zapisów.

Zapisy grupowe:

  • obniżone opłaty dotyczą grup minimum siedmioosobowych,
  • każdy członek grupy samodzielnie rejestruje się w systemie e-gepard na wybrane zawody,
  • lider zgłasza pocztą elektroniczną (na adres fundacja@ultratrailmalopolska.pl) grupę z podaniem imion i nazwisk jej członków oraz dokonuje jednej wpłaty za całą grupę (stawka za osobę * liczba zawodników w grupie).
Do 21 dni przed zawodami20-5 dni przed zawodamiPakiety – do 21 dni przed zawodami
ZIMA35 zł44 zł105 zł
WIOSNA35 zł44 zł85 zł
LATO35 zł44 zł60 zł
JESIEŃ35 zł44 zł
RAZEM140 zł172 zł 

 

 

Dane do przelewu:

Fundacja 4 Alternatywy
Kisielewskiego 59
31-708 Kraków

Nr konta: 36 1750 0012 0000 0000 3628 4633

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu/nordic walking/pakietu, imię i nazwisko np. Nowa Huta – bieg – PAKIET 3x, Jan Kowalski lub  Nowa Huta – nordic walking – PAKIET 4x, Jan Kowalski

Zapraszamy!
Fundacja 4 Alternatywy