TABELA OPŁAT WTM 2019

 -31.03.201901.04.2019 – 31.08.201901.09.2019 – 06.12.2019
WTM 105 190 zł 235 zł280 zł
WTM 64 160 zł195 zł 250 zł
WTM 45 130 zł 160 zł 200 zł
WTM 35100 zł 130 zł 170 zł

Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”.

Dane do przelewu:
Fundacja 4 Alternatywy
ul. Kisielewskiego 59
31-708 Kraków

Bank: BGZ BNP Paribas S.A. (produkty i usługi przejęte od Raiffeisen Polbank)
Nr konta: 89 1750 0012 0000 0000 3628 4552

IBAN: PL89175000120000000036284552
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. WTM 105, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.

  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 30.09.2019, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną na adres Organizatora.
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.